Дубов Геннадій

Дубов Геннадій Правознавець

Геннадій Дубов - к.ю.н. доцент кафедри теорії права та держави.

Комунікаційна компетентність: отримав під час спілкування з студентами, слухачами, аспірантами, учасниками конференцій та круглих столів, практичними працівниками та ін.

Організаційно-управлінська компетентність: організація роботи студентів.

Інші професійні навички: в наукових працях розглянув розвиток методологічних досліджень на радянському та сучасному етапах розвитку вітчизняної юридичної науки.

Виявив закономірність розвитку досліджень юридичної методології.

Області професійних інтересів:

  • теорія права
  • методологія права
  • філософія права

З 01.01.2012 до 2018 - асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

З 07.2019 до - доцент кафедри теорії права та держави, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

З 01.03.2017 до 30.06.2017 - навчався та стажувався у Вищій Раді Правосуддя